Odszkodowanie za mobbing – co warto zrobić?

Pracownicy i wielu pracodawców wie, że mobbing to szczególnie złowrogie zjawisko, lecz najczęściej stosunkowo mało osób nim potraktowanym szuka sprawiedliwości. Pokutuje myślenie, że nie można wygrać z pracodawcą, a zdobycie nawiązki finansowej będzie niemożliwe.

Jak rozpoznać mobbing?

Jeśli w pracy są zauważalne działania lub zachowania ze znamionami upokarzania lub nękania, spotykamy się z mobbingiem. Aby potwierdzić zaistnienie przestępstwa, działania winnego muszą przyczyniać się do obniżenia oceny wartości pracownika. Musi też zostać stwierdzone działanie z premedytacją, która dąży do ośmieszenia lub poniżenia ofiary, a w rezultacie odseparowanie od pozostałej części zespołu.

Mobbing może zajść jako pojedynczy incydent, ale niebezpieczniejsze są jego odmiany z pewną powtarzalnością. Mobbing regularny dotyczy przypadków, gdy przestępcze gnębienie przytrafia się kilka razy na miesiąc. To celowe działanie, podejmowane dla osiągnięcia planowanego efektu. Uciążliwy mobbing poważnie utrudnia, a czasami zdecydowanie uniemożliwia realizację powierzonych obowiązków, ma ogromny wpływ na samoocenę oraz wydajność, co potęguje problemy zaróno fizyczne, jak i psychiczne. Przed wejściem na ścieżkę prawną najlepiej skorzystać z usług fachowca od mobbingu – wystarczy wpisać ten termin do wyszukiwarki w połączeniu z frazą „adwokat Łódź (Inowrocław czy Brodnica)” i potwierdzić, czy można dowieść winnemu celowe nękanie.

Nawiązka za mobbing

W przypadku, gdy przewód sądowy rozstrzygnie na Twoją korzyść, sędzia zasądzi zadośćuczynienie, którym obciąży pozwanego. Jednak nie ma jednej kwoty ani dedykowanego taryfikatora – ustala to i podaje sąd. Najwłaściwiej będzie przekazać dane o nękaniu i wszelkie informacje o firmie adwokatowi do określenia sumy do uzyskania. W niektórych przypadkach da się uzyskać 5 000 zł, kiedy indziej 20 000 zł, a w niektórych sprawach sędzia przyznawał ponadstandardowe wypłaty – nawet do 100 tys. zł.
Mobbing podlega karze, jednak spięcia z szefostwem czy różnica zdań nie wystarczą, żeby przygotować akt oskarżenia. Adwokat poradzi, jak zebrać i pokazać dowody oraz odnajdzie i skłoni do zeznawania potencjalnych świadków.