Jakie złe wybory popełniają zarządzający grupami managerowie?

Jedynie ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. Jeśli myślimy inaczej, pozostajemy zamknięci na życie. Błędy przytrafiają się liderom na różnych piętrach biurowców. Które jednak przeważnie zdarzają się liderom? Czy szkolenia dla managerów mogą coś zmienić w tej sprawie?

Przede wszystkim – komunikacja

Komunikacja jest potrzebna w każdej relacji, również związanych z pracą. Wśród zazwyczaj popełnianych niedociągnięć managerów jest brak zdolności do komunikowania się z grupą, ale też z innymi wydziałami. Zły przekaz oczekiwań czy brak jasnych decyzji i wypowiedzi powodują pogłoski, waśnie, a nawet dublowanie kompetencji. Przepływ informacji w przedsiębiorstwie uda się doprowadzić do porządku za sprawą takich sposobów dokształcania jak szkolenia dla managerów. Możemy nie znaleźć lepszej okazji, by kłopot porozumiewania się przestał istnieć w konkretnym środowisku.

Nieomylność managera

Wielu managerów, nawet jeżeli kierują niewielkimi zespołami personelu, uważa się za nieomylnych. Wierząc w swoją gwiazdę, promuje wyłącznie swoje uwagi i kierunki działania, co wpływa demotywująco na podwładnych i niszczy jakąkolwiek kreatywność. Jeśli pod czymś nie ma odcisku palców lidera, uważa on, że nie ma co w ogóle brać tego pod uwagę. Tak nie powstanie solidny team Szkolenia dla managerów pomogą dostrzec problem i nauczą pracy zespołowej bez uszczerbku dla ambicji lidera.

Godziny niepotrzebnych narad

Szczególnie trudną umiejętnością jest prowadzenie interesujących i efektywnych spotkań. Z tym wiąże się częsty defekt w przewodzeniu zespołowi. Wędrówki po tematach, wałkowanie szczegółów, nic nie wnoszące komentarze powodują duży chaos i szybkie ziewanie uczestników. Przez szkolenia dla managerów to właśnie kadra zarządzająca szybko przyswoi wiedzę, jak organizować zebrania.

System motywacyjny

Pomysłowość i efektywność – to daje stworzenie właściwego systemu motywacji. Nagminnie zdarza się, że managerowie słabo wykorzystują przełożenie tego czynnika na swoich ludzi. To zawsze skutkuje odmiennym efektem.

Kłopoty z nowymi modami w zarządzaniu
Zarządzanie, jak wszystko na tym świecie, podlega różnym przemijającym modom. Przeważnie robią duże zamieszanie i przemijają. W zarządzaniu nie ma miejsca na nowatorstwo, gdyż sposoby efektywnego przewodzenia zespole są znane od dawna.

Wszystkie powyższe pomyłki łączy to, że można je popełniać zdecydowanie rzadziej. Szkolenia dla managerów dopasowane do preferencji firm pozwalają się z nimi rozprawić, zapalić zespół do współpracy i w dobrej atmosferze wypracowywać zyski.